Ekologia

W 2022 roku MAB Architektura zostało członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, instytucji która umożliwi nam rozwój i propagowanie zasad zrównoważanego rozwoju w naszych projektach.   

PLGBC

Zielone budownictwo ma nieopisany wpływ na ochronę środowiska i zachowanie bioróżnorodności w przestrzeniach miast czy miejscowości, w których żyjemy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak miejsca, w którym mieszkalny i pracujemy mają ogromne oddziaływanie na nasze zdrowie, nastrój i samopoczucie. Nasza ekspansja i potrzeby związane z przestrzenią mocno wzrosły w ostatnich czasach, stąd wdrażanie ekologicznych praktyk i przyjaznych środowisku rozwiązań jest bardzo ważne.

Jeśli chcesz wybudować zrównoważony dom, pomyśl o tym już na etapie planowania i skorzystaj z pomocy doświadczonego architekta i usług naszej pracowni !

Zabudowa jednorodzinna, miejscowość Wołowice, koło Krakowa.

Poniżej przestawiamy kilka wskazówek na ten temat – zarówno w zakresie samego budynku, jak i jego wnętrz. Czym zatem powinien charakteryzować się zrównoważony budynek ?

W mądry sposób podchodzi od energii – poprzez zmniejszenie jej zużycia, stosowanie odnawialnych źródeł energii, renowacje, rewitalizacje.

Dba o i zabezpiecza zasoby wodne – poprzez efektywne gospodarowanie zarówno wodą pitną, jak i nie zdatną do picia.

Mocno ogranicza produkcję odpadów oraz maksymalizuje ich ponowne użycie – poprzez mobilizowanie użytkowników do segregacji śmieci, ograniczenie konsumpcji i wybór trwalszych produktów i materiałów.

Wpływa na ograniczenie emisji CO2 do powietrza.

Zapewnia dobre samopoczucie i wysoki standard użytkowania – poprzez komfort akustyczny, cieplny, świetlny, dostęp do czystego powietrza ( systemy wentylacji ).

Ułatwia użytkownikom transport i komunikację – poprzez tworzenie przyjaznych zielonych i ogólnodostępnych przestrzeni, zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej czy rowerowej.

Umożliwia obniżenie kosztów utrzymania budynku – poprzez oszczędności wody, energii, ograniczenia remontów.

Dba i maksymalnie zachowuje naturalne środowisko – poprzez ograniczenie terenów zainwestowania, tworzenie zielonych przestrzeni miejskich, prowadzenie budów w z poszanowaniem okresów lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt.

Ponad to, celem ustandaryzowania i potwierdzenia efektywności energetycznej budynków w wielu krajach na świecie opracowano systemy wielokryterialnej certyfikacji. W Polsce obecną są obecnie BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL Building Standard® dla budynków usługowych oraz Zielony Dom dla budynków jedno –  i wielorodzinnych.