Oferta

Firma MAB ARCHITEKTURA jest pracownią architektoniczną, założoną w 2016 roku przez architektkę Magdę Budzoń. Zakres naszej działalności obejmuje szeroki obszar działań – od analiz i koncepcji urbanistyczno – architektonicznych pod kątem możliwości inwestycyjnych nieruchomości, poprzez projektowanie architektoniczno – budowlane wszelkiego rodzaju nowych obiektów kubaturowych jak i przebudowy i remontów istniejących budynków, a kończąc na projektach wnętrz.. Zajmujemy się zarówno budownictwem jedno- i wielorodzinnym jaki i obiektami usługowymi i przemysłowymi. W ramach współpracy z Klientami zapewniamy wszelkie uzgodnienia i formalności urzędowe związane z daną inwestycją na każdym jej etapie, począwszy od koncepcji, poprzez fotorealistyczne wizualizacje, szczegółowy projekt budowlany i wykonawczy, a kończąc na nadzorze autorskim w czasie realizacji.

ZAKRZOW2


OFERUJEMY:

W swojej pracy stawiamy na indywidualne i kreatywne podejście do każdej inwestycji, dostosowane do potrzeb i upodobań Klienta, z uwagą na rozwiązania chroniące środowisko i otoczenie, w którym będziemy realizować inwestycję. Do wszystkich projektów podchodzimy z pasją i świadomością odpowiedzialności, jaka spoczywa na projektantach, jednocześnie kładąc duży na terminowość, rzetelność i klarowność przyjętych rozwiązań. Nasza firma bezpośrednio współpracuje z firmami i projektantami z innych branż, angażując ich wiedzę i doświadczenie w doborze rozwiązań instalacyjnych odpowiednich dla danej inwestycji, a to pozwala nam na kompleksowe projektowanie już od początkowych etapów projektu. Podejmując się wykonania projektu jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Między innymi, pracujemy w technologii BIM ( Building Information Modelling ), w której od pierwszych pomysłów koncepcyjnych tworzymy projekt w formie trójwymiarowego modelu zawierającego szczegółowe parametry budynku. Jest to obecnie coraz popularniejsza metoda pracy, przyspieszająca procesy projektowania i zwiększająca jakość dokumentacji.

Naszą ambicją jest kreowanie wysokiej jakości architektury, z wykorzystaniem kompleksowego, wielobranżowego procesu projektowego. Poszerzamy ciągle naszą wiedzę z zakresu rozwiązań inwestycyjnych, które pozwalają na realizację zamierzeń Klientów, jednocześnie chroniąc naturalne zasoby i walory środowiska zastanego.


POZOSTAŁE USŁUGI:

Opracowanie analiz możliwości zabudowy terenu inwestycji
– – – –
Uzyskanie i kompletowanie dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
– – – –
Opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót
– – – –
Opracowanie charakterystyk i świadectw energetycznych
– – – –
Inwentaryzacje architektoniczne i branżowe
– – – –
Inwentaryzacje celem uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
– – – –
Projekty zieleni ogrodowej
– – – –
Fotorealistyczne wizualizacje 3D.

Jeśli tylko potrzebują Państwo wsparcia architektonicznego – zapraszam do kontaktu i współpracy.