Budynek przy ul. Cechowej 100a w Krakowie. wystawiony został w 1900 roku i użytkowany był najprawdopodobniej, jako młyn w ramach lokalnych zabudowań Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. Po długim okresie użytkowania został on porzucony i przez lata niszczał. Ostatecznie w 2010 roku dwóch krakowskich Inwestorów zdecydowało się przeprowadzić remont kapitalny budynku, a nam zlecić opracowanie projektu w tym zakresie.

Stan budynku z 2011 roku

Współczesny stan budynku

Współczesny stan budynku

Obecnie budynek pełni funkcję mieszkalno – usługową, a w jednym z jego lokali znajduje się nasze biuro :).


mgr inż. arch. Magdalena Budzoń – Architekt IARP

2012 – Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

od 2016 – Otwarcie pracowni MAB Architektura i samodzielna praktyka zawodowa

2011-2015 – Praktyka zawodowa w biurze GPP Grupa Projektowa w Krakowie

2009-2013 – Praktyka zawodowa w biurze ADVENTOR w Krakowie

2010 – Dyplom Wydział Architektury i Urbanistyki Politechnika Krakowska / Certyfikat RIBA

2008-2009 – Studia zagraniczne Technikal Institut w Kopenhadze