Wnętrza

Oferujemy kompleksowe projekty wnętrz mieszań, domów jednorodzinnych, loftów oraz przestrzeni usługowych i komercyjnych. Zakres i formę projektu dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Klienta.
Bierzemy pod uwagę potrzeby Klienta i znajdujemy najlepsze dla niego rozwiązania, stanowiące konsensus naszej wizji z możliwościami przestrzennymi oraz finansowymi.

Wnętrze domu przy ul. Tyrczanka w Krakowie.


Jak pracujemy ?

01

Przeprowadzamy wstępne konsultacje i wysyłamy do Ciebie formularz z pytaniami.

02

Analizujemy potrzeby i opracowujemy dostosowaną do Twoich potrzeb ofertę.

03

Zapraszamy do biura na spotkanie, celem podpisania umowy i omawiamy wstępne zagospodarowanie, charakter zabudowy.
Ustalamy budżet inwestycji.

04

Występujemy o konieczne warunki zabudowy i wstępne uzgodnienia.
Opracowujemy wstępną koncepcję architektoniczną zabudowy – często wariantowo, z poglądowymi ujęciami 3D .

05

Wprowadzamy korekty i uwagi. Przedstawiamy ostateczną wersję koncepcji zabudowy, z poglądowymi ujęciami 3D .
Kontynuujemy konieczne uzgodnienia formalne.

06

W razie konieczności wprowadzamy ostatnie korekty i uwagi projektowe.
Opracowujemy projekt budowlany z opracowaniami branżowymi, który na bieżąco konsultujemy z Klientem

07

Spinamy w całość pełnobranżowy projekt budowlany z uwzględnieniem warunków technicznych i uzgodnień.

08

Uzgadniamy projekt budowlany we właściwej jednostce administracyjnej – Wydziale Architektury / Budownictwa .

09

Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i projektowych, przedkładamy Klientowi Decyzję Pozwolenia na Budowę, 2 egzemplarze uzgodnionego projektu oraz Dziennik Budowy.