Opracowanie analizy urbanistycznej jest niczym innym, jak analizą chłonności działki – zalecaną każdemu przed zakupem działki. Zakres naszych usług obejmuje szczegółowe opracowanie architektoniczno-urbanistyczne w formie rysunkowej i opisowej, w których przedstawiamy maksymalną możliwość zabudowy terenu, z uwagą na potrzeby i wymagania Inwestora.


Analizę opracowujemy na aktualnej mapie zasadniczej, w uwzględnieniem zapisów Decyzji o warunkach zabudowy lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponad to, w zależności od sytuacji i potrzeb Inwestora analiza może uwzględniać także uzyskanie przez nas wstępne warunki na media, uzgodnienia drogowe, czy zlecone przez nas badania geotechniczne gruntu.


Jeśli zastanawiasz się nad kupnem działki lub nad możliwością zabudowy terenu, który posiadasz – zapraszam do kontaktu !