Analizy Urbanistyczne

Opracowanie analizy urbanistycznej jest niczym innym, jak analizą chłonności działki – zalecaną każdemu przed zakupem nieruchomości. Zakres naszych usług obejmuje szczegółowe opracowanie urbanistyczne lub architektoniczno-urbanistyczne w formie rysunkowej i opisowej, w których przedstawiamy możliwość zabudowy terenu, z uwagą na potrzeby i wymagania Inwestora.

Koncepcja budynku usługowego, ul. Szpitalna w Wieliczce.

Analizę opracowujemy na aktualnej mapie zasadniczej, w uwzględnieniem zapisów Decyzji o warunkach zabudowy lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponad to, w zależności od sytuacji i potrzeb Inwestora analiza może uwzględniać także uzyskanie przez nas wstępnych warunków na dostawę mediów, uzgodnienia drogowe, czy zlecone przez nas badania geologiczne gruntu.

Koncepcja zabudowy usługowej w Wiliczce

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem działki lub nad możliwością zabudowy terenu, który posiadasz – zapraszamy do kontaktu !