Historyczny zespół miasta Krakowa został uznany jest pomnik historii od 1994 roku. Zapewne nie trzeba nikomu uświadamiać, że należy on do najstarszych i najważniejszych układów urbanistyczno-architektonicznych w Polsce.

W związku z zabytkowym charakterem naszego oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie Wspólnot Mieszkaniowych, moja pracowania podejmuje zlecenia w zakresie renowacji, remontów, dociepleń i przebudów obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, jak i obiektów współczesnych znajdujących się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

Podejmując współpracę z Wykonawcami, takimi jak Firma Wielobranżowa JUR-BUD oraz Konserwatorami Zabytków, od 2016 roku zrealizowaliśmy, w tym zakresie kilkanaście inwestycji w obrębie samego centrum Krakowa.

Do naszych najciekawszych przedsięwzięć należą remonty i renowacje :

  • kamienicy przy ul. Karmelickiej 31
  • kamienicy przy ul. Piłsudskiego 9
  • kamienicy i podworca przy ul. Sarego 9
  • kamienicy i podworca przy Placu Sikroskiego 2
  • budynku przy ul. Starowiślnej 14 oraz Starowiślnej 56.
  • kamienicy przy ul. Batorego 5.

Współpracowałam do tej pory z Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych “Stare Miasto” w Krakowie, Staromiejską Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie, Zarządzanie Nieruchomościami Alternatywa, Firmą Usługową “MAYBLOK”.

Celem opracowania oferty współpracy zapraszam do kontaktu !